Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lotnisko w Masłowie

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie

Żeromszczyzna o świcie. Widok na Łysicę

Ławeczka Żeromskich na tarasie dworku w Ciekotach

Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach

Centrum Edukacji i kultury szklany Dom w Ciekotach

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy Pomocy Społecznej zapewniają kompleksowe wsparcie osobom, które nie mają możliwości zapewnienia im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, gdyż nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Pracownicy socjalni sporządzają wywiady kierujące, gromadzą niezbędną dokumentację, pomagają i wspierają podopiecznych.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania i w jej najbliższym otoczeniu. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze to świadczenie obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia danej osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Celem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest umożliwienie podopiecznym dalszego jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane danej osobie w formie usług opiekuńczych bariery te powinny być niwelowane, przyczyniając się do zachowania lub podnoszenia poziomu jej życia pomimo postępującego procesu starzenia.