Start Zamówienia Publiczne Wyniki wyboru ofert

WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 1 "Miał Węglowy – gat. I (kaloryczność 29)"

W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 06.02.2014r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożył: "SELWED" Art. Rolno – Spożywcze Sylwester Borycki – oferta wpłynęła w dniu 05.02.2014r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją na 2014 rok.

 

WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 2 "Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń"

W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 21.02.2014r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Klinika Komputera Artur Wolski z siedzibą Starachowice ul. Borkowskiego 1 – oferta wpłynęła w dniu 14.02.2014r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją do 31.12.2014r.

Logotypy grantodawców projektu