1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów
tel. 41/ 311-08-70
2. Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń:
Kwota netto + VAT=kwota brutto w zł:
1. Panasonic KX-MB 773 (urządzenie wielofunkcyjne)
2. HP Laser Jet P1102w
3. HP Laser Jet P 1505n
4. Lexmark E 250 dn
5. HP Laser Jet 1320
6. HP Laser Jet 1020
7. HP Laser Jet 1010
8. HP Laser Jet P 1102
9. Samsung ML-1675
10. Toshiba e-studio 163

 

3. Termin realizacji zamówienia: 31-12-2014

4. Kryteria wyboru oferty: 100 %

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne uznaje się produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność monochromatycznych kaset z tonerem ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważną) jest niemniejsza niż kaset oryginalnych. Wydajność ta ma zostać potwierdzona deklaracją wydajności (lub równoważnym dokumentem), wydanym przez podmiot uprawniony do kontroli jakości zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
z 2006r.Nr 87 poz. 605).
W przypadku dostawy tonerów innych niż producenta sprzętu do drukarek laserowych: PRODUKTY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ MIEĆ ZASTOSOWANE FABRYCZNIE NOWE, NIEODNAWIANE ŻADNĄ METODA ELEMENTY:
- wałek optyczny
- listwę czyszcząca wałek optyczny
- listwę wałka magnetycznego
- pasek zamykający zbiornik z tonerem
- toner
- chipy sterujące pracą kasety, jeżeli jest to niezbędne
Ponadto równoważne tonery i tusze powinny być objęte gwarancją do czasu wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 12 miesięcy.
W przypadku błędnej pracy lub uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowanej zastosowaniem materiału równoważnego, wykonawca zobligowany jest do zwrotu kosztów naprawy na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w w/w serwisie.

6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja wydajności ISO/IEC 19752 (lub równoważna) dla każdego z oferowanych rodzajów monochromatycznych tonerów do drukarek laserowych.
2. Pisemna gwarancja na oferowane produkty obejmująca okres do wyczerpania środka barwiącego, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
2. faxem: 41 – 311-08-70 w. 136 lub
3. drogą pocztową na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów

Oferty należy składać do: 14.02.2014., godz. 13.00. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej: www.gops-maslow.pl
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Elżbieta Radomska

Tel. 041 311-08-70 lub 041 311-08-94 wewn.123
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

10.02.2014r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ mgr Monika Dolezińska

Załączniki:
Pobierz (zapytanie sondaż rynku tonery_2014.pdf)zapytanie sondaż rynku tonery_2014.pdf[ ]151 Kb