Start Zamówienia Publiczne Infomacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług szkoleniowych – kursów zawodowego dla klientów GOPS Masłów– uczestników projektu systemowego pn. „program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów”. Szczegóły na stronie BIP.

Logotypy grantodawców projektu