Start Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 7 „Obsługa informatyczna”


W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 30.12.2013r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Hubert Sajdak – oferta wpłynęła w dniu 23.12.2013r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.


WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 8 „Terapia indywidualna i grupowa dla osób doznających przemocy w rodzinie”


W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 30.12.2013r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła: Edyta Domagała – oferta wpłynęła w dniu 27.12.2013r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją na okres od 17.01.2014r. do 19.12.2014r.


WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 9 „Wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług opiekuńczych w domu podopiecznego”


W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 30.12.2013r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyły: Danuta Gajda, Aneta Gawęcka – oferty wpłynęły w dniu 27.12.2013r. Ze Zleceniobiorcami zostaną podpisane umowy z realizacją na okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.


WYBÓR OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ: ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 10 „Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:


1. osobom bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Masłów
2. potrzebujących pomocy schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Masłów.”

W wyniku analizy ofert dokonanej w dniu 30.12.2013r. przeprowadzonej w szczególności na podstawie uwarunkowań budżetu oraz zawartych w zapytaniu ofertowym kryteriów stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach ul. Sienna 5 – oferta wpłynęła w dniu 24.12.2013r. Ze Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa z realizacją na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Załączniki:
Pobierz (wybór oferty- podsumowanie 2013.pdf)wybór oferty- podsumowanie 2013.pdf[ ]129 Kb

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług opiekuńczych

w domu podopiecznego wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

w tym:

1) Zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

a) zakup leków, artykułów spożywczych i innych potrzebnych

w gospodarstwie domowym,

b) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet,

c) karmienie chorego,

d) utrzymanie w czystości otoczenia chorego,

e) palenie w piecu, przynoszenia węgla,

f) zamawianie wizyt lekarskich,

g) realizacja recept,

h) prowadzenie zeszytu wyjść, wydatków i rozliczania się z chorym z wydanych

Więcej…

Przedmiotem zamównienia jest:

Terapia indywidualna i grupowa dla osób doznających przemocy w rodzinie w tym:
a) pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie,
b) konsultacje telefoniczne z pracownikami Ośrodka (w razie potrzeby),
c) nawiązywanie współpracy z organami i instytucjami świadczącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
d) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi oraz pracownikami ośrodka w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

Szczegóły zapytania do pobrania w załączniku poniżej.

Prezentujemy zapytanie. Przedmiotem zapytania jest obsługa informatyczna, szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na kompleksową usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego.

Szczegóły do pobrania w załączniku poniżej.

Logotypy grantodawców projektu