Start Świadczenie Wychowawcze Kampania informacyjna wojewody świętokrzyskiego Rodzina 500+

rodzina 500 parasol-smW związku z kampanią promującą program "Rodzina 500+"  Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza na spotkanie dotyczące programu, które odbędzie się 08 kwietnia 2016r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 na parkingu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie.

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10397,quot500-plusquot-w-regionie.html

Logotypy grantodawców projektu