Start Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny Kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w Niebieskiej Linii

16 dniKampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Zajrzyj na: www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ w czasie tegorocznej akcji postanowiło umożliwić zabranie głosu i podzielenie się osobistym doświadczeniem kobietom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, które trafiły do Niebieskiej Linii.

Każego dnia będziemy publikowali wypowiedź jednej z naszych klientek. Mamy nadzieję, że zamieszczane historie pomogą innym osobom podjąć decyzję o przerwaniu przemocy i zachęcą do szukania skutecznego wsparcia w placówkach takich jak Niebieska Linia.


Dzień 1: "ON MUSI MIEĆ OSTATNIE ZDANIE"

Dzień 2: "INNI MAJĄ GORZEJ"

Dzień 3: NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO BY O SIEBIE WALCZYĆ

Dzień 4: TYLKO SPRAWCA POWINIEN WSTYDZIĆ SIĘ PRZEMOCY

Dzień 5: "CHCĘ CIE MIEĆ TYLKO DLA SIEBIE"

Dzień 6: ODBUDOWAĆ WIARĘ W SIEBIE

Dzień 7: KIEDY ROZSĄDEK ŚPI...

Dzień 8: "MYŚLAŁAM, ŻE SIĘ ZMIENIŁ"

Dzień 9: "ZŁOTA KLATKA" I "PIEKIELNA KARUZELA"

Dzień 10: MASKA "DOBREGO CZŁOWIEKA"

 

 

 

Logotypy grantodawców projektu