W m-cu maju 2014r. na terenie Gminy Masłów w ramach "Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2014" organizowanych we współpracy z: Starostwem Powiatowym w Kielcach-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, Prokuraturą Rejonową w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej (Masłów, Daleszyce i Zagnańsk) i GKRPAiN w Masłowie w Gminie Masłów podjęto działania:

  1. Dyżury specjalistóww godzinach popołudniowych tj. 16:00-18:00 w dniu: 05 maja 2014r. kurator, 12 maja 2014r. prokurator, 19 maja 2014r. mediator, 26 maja 2014r. asystent rodziny, pracownik socjalny. Z porad specjalistów skorzystali bezpłatnie mieszkańcy Gminy Masłów.
  2. Spotkanie w dniu 30 maja 2014r. z zaproszonymi gośćmi: P. Bożeną Kępkowską-Z-cą Okregowego Kuratora w Kielcach, P. Marią Buszewicz- Prokurator Prokuratury Rejonowej Kielce, P. Izabela Buszewicz Mediator Sądu Okręgowego w Kielcach, P. Grzegorz Snochowski - Naczelnik Prewencji I Komisariatu Policji w Kielcach. Przybyłe osoby przywitał P. Ryszard Pazera- Wójt Gminy Masłów. Monika Dolezińska przedstawiła statystykę zakładany "Niebieskich Kart" w latach 2011-2014r., następnie Teresa Jakubowska przybliżyła zakres pomocy realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przemocy oraz realizację projektów konkursowych, Edyta Domagała podsumowała działalność Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem spotkania było omówienie zwiększonej liczby zakładanych "Niebieskich Kart”, a tym samym narastającego problemu przemocy w rodzinach. Przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych z Gminy Masłów, Sitkówka-Nowiny, Łączna i Mniów mieli okazją do wymiany doświadczeń w ramach pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Spotkanie umożliwiło również bezpośrednie konsultacje z zaproszonym gośćmi działającymi w obszarze przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, co świadczy, że zaangażowanie instytucji w zadanie przeciwdziałania przemocy jest bardzo duże, a jednocześnie przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, zróżnicowanych przyczynach i złożonych konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny. Do działań związanych z wyeliminowanie tego negatywnego zjawiska konieczna jest interdyscyplinarna wiedza z zakresu m.in. psychologii, socjologii i prawa. Konieczne jest zatem podejmowanie działań przez specjalistów z różnych dziedzin, aby w pełni zdiagnozować i wyeliminować wszystkie przyczyny warunkujące powstanie i utrzymanie się przemocy wobec osób najbliższych.
  3. W placówkach oświatowych przeprowadzone zostały zajęcia przez Komendę Miejską Policji-Wydział Prewencji dla:

a) przedszkolaków oraz kl ”0”- łacznie 5 grup

- "Miasteczka ruchu drogowego”;

- scenki dramowe;

- zasady przechodzenia przez jezdnię oraz przypomnieć ważne numery ruchu drogowego

Lp.

Data

Placówka

Ilość dzieci

1.

13 maja 2014r.

Sz.P. Wola Kopcowa

38 + 65 (P)=103

2.

13 maja 2014r.

Z.Sz. Mąchocice Kapitulne

49

3.

14 maja 2014r.

Sz.P. Brzezinki

60

4.

14 maja 2014r.

Z.Sz. w Masłowie

45

Razem:

257

b) gimnazjalistów (kl. I i II)- łącznie 3 grupy

- Odpowiedzialność prawna nieletnich;

- cyberprzemoc

Lp.

Data

Placówka

Ilość dzieci

1.

13 maja 2014r.

Z.Sz. Mąchocice Kapitulne

49

2.

14 maja 2014r.

Z.Sz. w Masłowie

45

Razem:

94

 

W imieniu Gminy Masłów dziękuję wszystkim osobom zaangażowany działania na rzecz osób
i rodzin dotkniętych przemocą.