Start Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 24 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku akcję "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.  Podczas tegorocznego Tygodnia dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – na terenie województwa świętokrzyskiego jest to:

1. Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Kieleckiej, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Urzędnicza 7 B,

25-729 Kielce

Dyżury będą się odbywać w dniach od 24 lutego 2014r. do 01 marca 2014r.:

(od poniedziałku do soboty) Zapisy telefoniczne pod całodobowym numerem tel.: 41-366-48-47

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad:

 • - psychologa;
 • - pedagoga-specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • - adwokata;
 • - prokurator;
 • - komornika;
 • - lekarz psychiatra.

2. Filia Ośrodka Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów /siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie/

Dyżury będą się odbywać w dniach od 24 lutego 2014r. do 28 lutego 2014r.:

(od poniedziałku do czwartku w godz. 1500-1730, piątek w godz. 1200-1730. Zapisy telefoniczne pod numerem tel.: 41-311-08-70

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad:

 • - adwokata;
 • - specjalisty ds. przemocy;
 • - pracownika socjalnego/ specjalisty pracy socjalnej;
 • - asystenta rodziny;
 • - policjanta;
 • - pedagoga szkolnego;

- członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto zawiadamiamy się, że w obchody Tygodnia włączyła się również Prokuratura Rejonowa Kielce-Wchód w Kielcach, gdzie w ramach dyżurów od 24-28 lutego 2014r.

w godz. 745-1745 w swojej siedzibie w Kielcach ul. Sandomierska106 osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać informacje min. o przysługujących uprawnieniach w toku prowadzonych postępowań karnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego

do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów.


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie

/-/ Monika Dolezińska

Logotypy grantodawców projektu