sprawcaW dniu 24 listopada 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  zorganizowany został  warsztat o charakterze superwizyjnym dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu gmin powiatu kieleckiego. Zaproszono przedstawicieli dziewięciu gmin, które najprężniej działają w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej. Wśród nich znalazła się również gmina Masłów. Podczas spotkania, superwizor omówił mechanizmy stosowania przemocy. Podkreślił rolę prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz znaczenie asertywności w kontakcie z innymi. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie prowadzonej profilaktyki, realizowania procedury „Niebieska Karta” oraz omówili trudności  w przeciwdziałaniu przemocy w poszczególnych gminach. W spotkaniu uczestniczyli również trenerzy realizujący Program Korekcyjno-Edukacyjny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Zaproszeni goście poinformowali uczestników spotkania o zadaniach, celach i założeniach funkcjonowania  w/w Programu dla osób nie radzących sobie z emocjami i stosujących  przemoc. Zaplanowano również cykl spotkań na przyszły 2016 rok, których celem m.in. byłaby edukacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu członków Zespołów Interdyscyplinarnych.
Szczegółowych informacji nt. Programu Korekcyjno – Edukacyjnego  realizowanego przy PCPR w Kielcach udziela Pani Teresa Jakubowska  pod numerem telefonu:(41) 200 17 10.

W dniu 24 listopada 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

zorganizowany został  warsztat o charakterze superwizyjnym dla członków Zespołów

Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu gmin powiatu kieleckiego.

Zaproszono przedstawicieli dziewięciu gmin, które najprężniej działają w kwestii

przeciwdziałania przemocy domowej. Wśród nich znalazła się również gmina Masłów.

Podczas spotkania, superwizor omówił mechanizmy stosowania przemocy. Podkreślił rolę

prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz znaczenie asertywności w kontakcie z innymi.

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie

prowadzonej profilaktyki, realizowania procedury „Niebieska Karta” oraz omówili trudności 

w przeciwdziałaniu przemocy w poszczególnych gminach. W spotkaniu uczestniczyli

również trenerzy realizujący Program Korekcyjno-Edukacyjny przy Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Kielcach. Zaproszeni goście poinformowali uczestników spotkania

o zadaniach, celach i założeniach funkcjonowania  w/w Programu dla osób nie radzących

sobie z emocjami i stosujących  przemoc. Zaplanowano również cykl spotkań na przyszły

2016 rok, których celem m.in. byłaby edukacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

członków Zespołów Interdyscyplinarnych.

Szczegółowych informacji nt. Programu Korekcyjno – Edukacyjnego  realizowanego przy

PCPR w Kielcach udziela Pani Teresa Jakubowska  pod numerem telefonu:(41) 200 17 10.

Załączniki:
Pobierz (sprawca.jpg)sprawca.jpg[ ]214 Kb

Logotypy grantodawców projektu