Start Edycja 2012 Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że Beneficjenci Ostateczni (kobiety) w ramach szkolenia: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w dniu 6 czerwca 2012r. będą miały dodatkowe warsztaty w zakresie "Trening wizażu" w ilości 8h.
Harmonogram do pobrania w załączniach na dole artukułu.

 

W dniu 30 kwietnia 2012r. rozpoczął się kurs:
1) Technolog robót wykończeniowych w którym uczestniczy 8 mężczyzn.
2) Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w którym uczestniczy 7 kobiet


Celem szkolenia "Technolog robót wykończeniowych" w wymiarze 160 godz. jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych.

 

Lp. Przedmiot/zagadnienie Wykłady Zajęcia praktyczne
1. Rysunek zawodowy i dokumentacja budowlana 4 0
2. Podstawy materiałoznawstwa budowlanego 18 0
3. Technologia robót wykończeniowych 14 0
4. Przepisy BHP i ochrona ppoż. 4 0
5. Zajęcia praktyczne – roboty wykończeniowe 0 120
RAZEM 40 120

 

 

Celem szkolenia "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" jest zdobycie wiedzy na temat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz umiejętności praktyczne z zakresu tej opieki.

Tematyka szkolenia: zajęcia teoretyczne 30 godzin i praktyczne 70 godzin:
- Ustawa o wolontariacie i opiece społecznej.
- Cechy, predyspozycje, umiejętności Opiekuna.
- Co znaczy być Opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych
- Dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj działalności
- Jak dobrze przygotować się do pracy Opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych
- Karta etyczna Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
- Dokumentacja Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.
- Komunikacja interpersonalna.
- Prawa Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.
- Rola Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie.
- Uwarunkowania prawne Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce.
- Integracja Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi i osobami starszymi.
Zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – 70 godzin

Logotypy grantodawców projektu