Start Edycja 2012 Zakończenie rekrutacji

W dniu 09 marca 2012r. zakończona została rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do V edycji projektu systemowego pn. Program aktywizacji-społeczno zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów.
Do projektu systemowego zakwalifikowano 15 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn. Planowane szkolenia- aktywizacja zawodowa na 2012r. (w okresie od kwietnia 2012r. do czerwca 2012r.):

- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ilość 4h na BO,

- szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych w ilości 160h,

- szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ilości 100h,

- szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych w ilości 12h.

Logotypy grantodawców projektu