Start Aktualności

Aktualności

rawpixelCaritas Diecezji Kieleckiej prowadzi NABÓR UCZESTNIKÓW do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym".

Oferta skierowana jest do osób chorych psychicznie, które przynajmniej 2 razy przebywały w szpitalu psychiatrycznym.


Etapy rekrutacji uczestników do projektu:

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 1.12.2018 r. do 31.01.2019 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 28.01.2018 r. – 7.02.2019 r.

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona 8.02.2019 r.


Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

Osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

• kursy przygotowujące do samodzielnego mieszkania,

• zajęcia grupowe z psychologiem/terapeutą,

• indywidualne wsparcie psychologiczne,

• spotkania dla rodzin osób chorujących psychicznie.

 

Po zakończeniu tych działań, wybrani uczestnicy będą mogli zamieszkać w Wiśniówce k. Kielc w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu. Mieszkania te zlokalizowane będą na terenie gm. Masłów.

 

Zasady rekrutacji uczestników oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Caritas Kieleckiej w zakładce Projekty - „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym".

 

Projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Poniżej linki do strony naboru oraz niezbędnych dokumentów.

 

http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=969:sck-720&catid=86&Itemid=435&lang=pl

 

http://kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=1062&lang=pl

 

Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej

Zaświadczenie o stanie zdrowia Załącznik nr 2 wydane przez lekarza psychiatrę lub do pobrania osobiście w biurze Caritas Kieleckiej

Zaświadczenie od lekarza rodzinnego Załącznik nr 3 o braku chorób zakaźnych lub innych chorób somatycznych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego

Puchar 2018

Załączniki:
Pobierz (Puchar_2018.jpg)Puchar_2018.jpg[ ]524 Kb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych w ramach projektu „Czas na Aktywność!”.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

mammografia

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

zywnosc-4-18Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje iż czwarta paczka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 będzie wydawana w Woli Kopcowej w starym budynku Straży Pożarnej dniu:

 

23 kwiecień 2018r. (poniedziałek) w godzinach 12:00 – 17:00

25 kwiecień 2018r. (środa) w godzinach 11: 00 – 15:20

 

Paczka zawiera następujące produkty (na osobę):

• Mleko – 2 szt.

• Olej rzepakowy – 2szt.

• Cukier – 2 szt.

• Ryż biały – 1szt.

• Powidła śliwkowe – 1szt.

• Szynka wieprzowa – 1szt.

• Herbatniki maślane – 1szt.

• Szynka drobiowa – 3 szt.

• Miód nektarowy wielokwiatowy – 1szt.

 

Prosimy o terminowy odbiór żywności.

Żywność osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w siedzibie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.

Więcej artykułów…

Logotypy grantodawców projektu